Usługi wydawnicze

 

Czekamy na Państwa propozycje książkowe!

 

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE oferuje możliwość wydawania publikacji, książek, broszur, ulotek, materiałów edukacyjnych, prac naukowych: doktorskich, habilitacyjnych i monografii.

Zakres usług obejmuje całkowity cykl wydawniczy: przygotowanie ilustracji, korektę językową, redakcję tekstu, skład i druk (czarno-biały, dwukolorowy lub pełny kolor).

Na życzenie Klienta zapewniamy też dystrybucję przez księgarnie internetowe (własną oraz współpracujące), sprzedaż w księgarniach na terenie całej Polski.

Zachęcamy Państwa do wysłania do nas pytań, ofert, ewentualnie niewielkich próbek maszynopisu e-mailem. Nadejście nowej propozycji potwierdzimy drogą elektroniczną, wysyłając e-maila zwrotnego. Propozycje wydawnicze można również przysyłać w wersji papierowej na adres wydawnictwa. Postaramy się o możliwie szybką odpowiedź – w większości przypadków czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 2 tygodni.

Do każdej propozycji wydawniczej warto załączyć krótką informację o autorze wraz z danymi kontaktowymi oraz notatkę o tekście (chętnie streszczenie).

 

Z góry dziękujemy wszystkim Autorom za cierpliwość i wyrozumiałość.

Redakcja